Jaarrekening 2018

Overzicht investeringen

Overzicht investeringen

Reguliere investeringen

bedragen x € 1.000

tv

omschrijving

primaire raming

raming

gevoteerd

besteed

restant

krediet

0

ICT investeringen

627

709

692

582

110

0

diverse transportmiddelen

37

232

232

68

164

0

onvermijdbaar / algemeen

58

58

0

0

0

0

gemeentelijke gebouwen

550

550

550

346

204

2

parkeren

120

23

23

22

1

2

bewegwijzering

0

50

50

30

20

2

verkeer en vervoer

672

369

369

108

261

2

wegen, straten en pleinen

2.547

2.600

2.600

1.322

1.278

2

civieltechnische kunstwerken

22

22

22

0

22

2

openbare verlichting

155

155

155

157

-2

2

centrum

0

475

125

0

125

5

sportvelden

45

13

13

0

13

5

openbaar groen

360

2.452

2.452

2.286

166

6

wmo-hulpmiddelen

425

917

425

149

276

6

wmo-trapliften

75

83

75

64

11

8

Super Local

0

200

0

0

0

Totaal reguliere investeringen:

5.693

8.908

7.783

5.134

2.649

Overige investeringen

tv

omschrijving

primaire raming

raming

gevoteerd

besteed

restant

krediet

0

hulpmiddelen openbare ruimte

0

140

140

140

0

0

peedrie

0

340

340

59

281

4

onderwijsvoorzieningen

200

200

35

33

2

5

cultuurcluster

0

2.660

2.660

2.490

170

7

riolen

2.400

1.700

1.446

993

453

Totaal overige investeringen:

2.600

5.040

4.621

3.715

906

Leningen

tv

omschrijving

primaire raming

raming

gevoteerd

besteed

restant

krediet

5

verstrekte leningen

0

30

30

30

0

7

project zonnepanelen

0

3.900

3.900

627

3.273

8

startersregeling

0

200

200

200

0

ga terug