Jaarrekening 2018

EMU-saldo

EMU-saldo

Berekening EMU-saldo

bedragen x € 1.000

Beginbalans

Activa

55.971

Passiva

142.339

Saldo 1 januari

-86.368

Eindbalans

Activa

54.940

Passiva

152.544

Saldo 31 december

-97.604

Financiële rekening

Lasten

7.703

(CBS-matrix, cat. 6)

Baten

18.940

EMU-saldo

-11.237

ga terug