Jaarrekening 2018

3 Economie

A. Algemeen

A. Algemeen

Omschrijving van het programma

Het ontwikkelen van een voorwaardenscheppend beleid voor het goed functioneren van bedrijfsleven en warenmarkt en het bevorderen van een voldoende gedifferentieerd werkgelegenheidsaanbod. Het ontwikkelen van een strategisch en uitvoerend toeristisch en recreatief beleid.

Dit programma heeft een relatie met de paragraaf grondbeleid.

Taakvelden

  • 3.1   Economische ontwikkeling
  • 3.2   Fysieke bedrijfsinfrastructuur
  • 3.3   Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
  • 3.4   Economische promotie

Portefeuillehouder(s)

  • J. Som (PR en communicatie)
  • T. Weijers (ruimtelijke ordening, toerisme, marketing en evenementen)
  • J. Schlangen (weekmarkten en kermissen)
  • H. Wiermans (centrummanagement, centrumontwikkeling)
  • D. Schneider (economische zaken, arbeidsmarktbeleid)
ga terug