Jaarrekening 2018

4 Onderwijs

A. Algemeen

A. Algemeen

Omschrijving van het programma

Het uitvoeren van gemeentelijke taken op het gebied van primair en voortgezet (speciaal) onderwijs. Naast de huisvesting van het onderwijs behorende daartoe ook het tegengaan van onderwijsachterstanden, het stimuleren van onderwijsdeelname om maatschappelijke uitval te voorkomen en het zo optimaal en breed mogelijk benutten en ontwikkelen van talenten van jongeren.

Taakvelden

  • 4.1   Openbaar basisonderwijs
  • 4.2   Onderwijshuisvesting
  • 4.3   Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Portefeuillehouder(s)

  • J. Schlangen (onderwijs, jeugd- en jongerenwerk, jeugdhulp)
ga terug