Jaarrekening 2018

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

A. Algemeen

A. Algemeen

Omschrijving van het programma

Het scheppen van optimale condities voor het woningaanbod en de woon- en leefomgeving alsook een wervend vestigingsklimaat.

Dit hoofdtaakveld heeft een relatie met de paragrafen ‘onderhoud kapitaalgoederen’ en ‘grondbeleid’.

Taakvelden

  • 8.1    Ruimtelijke ordening
  • 8.2    Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
  • 8.3    Wonen en bouwen

Portefeuillehouder(s)

  • T. Weijers (ruimtelijke ordening, wonen/volkshuisvesting, openbare ruimte, vastgoed)
  • J. Schlangen (wijkwethouder noord)
  • H. Wiermans (ontwikkelingsbedrijf Kerkrade, Center Court)
  • L. Jongen (wijkontwikkeling, wijkwethouder west)
  • D. Schneider (economische zaken);
  • B. Bejas (wijkwethouder oost)
ga terug