Jaarrekening 2018

§2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemeen

Het weerstandsvermogen geeft kort gezegd aan de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om onverwachte (niet begrote) kosten en risico’s af te dekken. Achtereenvolgens wordt ingegaan op het beleidskader rondom weerstandsvermogen en risico’s en een inventarisatie van het weerstandsvermogen en risico’s. Daarbij komt ook het gewenste risicoprofiel aan bod.

ga terug