Jaarrekening 2018

1 Veiligheid

A. Algemeen

A. Algemeen

Omschrijving van het programma

Het in samenwerking met diverse partners, met gebruikmaking van de volledige veiligheidsketen, ontwikkelen van beleid, realiseren van uitvoeringsplannen en projecten die gericht zijn op het bereiken van een optimaal leefklimaat in buurten en wijken waar burgers zich veilig voelen.

Taakvelden

  • 1.1   Crisisbeheersing en brandweer
  • 1.2   Openbare orde en veiligheid

Portefeuillehouder(s)

  • J. Som (openbare orde en veiligheid, rampenbestrijding, coördinatie handhaving)
  • T. Weijers (ruimtelijke ordening)
  • J. Schlangen (Integrale Aanpak Wijkgericht Werken)
  • D. Schneider (milieu, afval en reiniging)
ga terug